Exkluzívna ponuka

 • Školský vzdelávací program kompatibilný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
 • Extrakurikulárne vzdelávacie aktivity

             - základy hry na zobcovú flautu pre deti od päť rokov

             - základy anglického jazyka pre deti od dvoch rokov

             - základy spoločenského tanca pre deti od päť rokov

Naša značka

 • Veríme, že v každom dieťati je ukrytý poklad. Vieme toto bohatstvo objavovať a rozvíjať
 • Moderní učitelia, šťastné deti a cieľavedomý manažment škôlky
 • Akademická čestnosť a čestnosť ako taká, pravdivý monitoring kvality
 • Slušné medziľudské vzťahy, dôvera vo vzájomný rešpekt, efektívna komunikácia
 • Faktor dobrej nálady, vôľa učiť sa a využívať príležitosti
 • Rovnováha medzi slobodou a pravidlami
 • Poriadok a kľud, tvorivá klíma, škôlka ako bezpečné a podnetné prostredie pre všetkých členov našej edukačnej komunity
 • Pripravujeme dieťa pre život, nie život pre dieťa
 • Škôlka je podporné prostredie a miesto pre učenie, základom výchovy je rodina. Kompatibilita škôlky a rodiny je pre dosiahnutie akademického a sociálneho úspechu dieťaťa nevyhnutná
 • Nie sme ambulancia ani nápravný ústav
 • Do škôlky môže chodiť len zdravé dieťa
 • Špecifický problém si vyžaduje špecialistu
 • O modernej škôlke nesnívame, my moderná škôlka sme

Naše hodnoty

 • fair-play, hodnovernosť, profesionalita, spoľahlivosť, kreativita, flexibilita a zmysel pre humor
 

DIÁRIUM