Hygiena

  • Do škôlky môžu chodiť len zdravé deti. Nepotrebujeme lekárske potvrdenia, ale zodpovedného a čestného rodiča, ktorý nám zverí len zdravé dieťa a o zmenách v jeho zdravotnom stave nás korektne a včas informuje,
  • zvýšená prevencia v hygienických návykoch,
  • interiér aj toalety sú permanentne vybavené antibakteriálnym tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • dôraz na kvalitu upratovania interiéru.                     
 

DIÁRIUM