Súkromné hodiny výtvarnej výchovy

Žiak má možnosť na súkromnej hodine osobne konzultovať svoje návrhy, nájde si svoj blízky výtvarný odbor - maľbu, sochu, grafiku, či dizajn. V prvom rade sa dôkladne naučí kresliť. Individuálna hodina umožňuje vykonávať náročnejšie úlohy: napínanie, šepsovanie plátna, zhotovenie samotnej olejomaľby, odlievanie sochy.

Podrobnejšie nazeráme aj do technológie, napr. varenie šepsov, výroba temperovej farby a lakov. Realizujeme väčšie projekty ako striekanie grafitov sprejom, učíme sa kresliť rôzne druhy písma ako napríklad náročný schwabach. Zoznamujeme sa s najznámejšími autormi dejín umenia. Oboznamujeme sa s myslením súčasných intermédií ako napríklad happaning, akcionizmus, fluxus a to realizovaním projektov najznámejších autorov dejín umenia 20. storočia.

Podľa individuálne dohodnutého rozvrhu 1 hodina týždenne.

Vyučujúci: 

 

DIÁRIUM