Športové hry

Na tejto aktivite máme dostatočný priestor na vybehanie, vyskákanie a vybitie prebytočnej energie. Po rozcvičke zameranej na dynamiku, vytrvalosť a koordináciu hráme loptové hry, pri ktorých si deti zlepšujú všeobecnú zručnosť a schopnosť spolupracovať.

Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
       
 

DIÁRIUM