Prirodzený fyzický pohyb

Účelné zariadenie učební, efektívne vyučovacie metódy a práca s pomôckami, špeciálnym didaktickým materiálom umožňuje deťom prirodzený fyzický pohyb, o ktorý sú rovesníci v tradičných školách ochudobnení.

Škola dbá na kvalitné vyučovanie telesnej výchovy so zámerom viesť žiakov k aktívnemu zdravému životnému štýlu. Formou riadnej TV, vlastných predmetov Plávanie a Spoločenský tanec, výcvikmi v plávaní, korčuľovaní, lyžovaní a mimoškolskými aktivitami (basketbal, športové hry), pohybom na školskom dvore, detskom ihrisku, multifunkčnom ihrisku, v Zelenej telocvični, bazéne, tanečnej sále a v blízkom parku umožňujeme deťom dostatok pohybu.

Cieľom je nielen rozvíjať športové talenty, ale atraktívnou formou získať pre pohyb všetky deti. Tieto aktivity sú nenahraditeľnou súčasťou v rozvíjaní emocionálnej inteligencie (zvládanie záťažových situácií, tímová spolupráca atď.)

 

DIÁRIUM