Detské montessori centrum

Súkromná materská škola poskytuje profesionálnu starostlivosť o deti vo veku 2 – 6 rokov. Je otvorené deťom rôznych národností, čím vytvára prirodzené podnetné prostredie a priamy kontakt s cudzími jazykmi. Súkromná materská škola je súčasťou uceleného vzdelávacieho systému so Súkromnou základnou školou a Súkromným školským klubom detí, sídli na Jiskrovej 3 v Košiciach. Vo svojej koncepcii vychádza z moderných filozofických smerov a pedagogiky Marie Montessori.

Kľúčovým pre nás je ako a v akom prostredí dospelí s deťmi pracujú a predovšetkým akými osobnosťami sú. Čo skutočne robia a vedia, akými osobnosťami a vzormi pre deti sú, ako sa k deťom správajú a aké hodnoty žijú. Pretože deti do 6 rokov majú výnimočnú silu mysle, disponujú univerzálnou schopnosťou iba raz v celom živote prijímať poznatky z celého okolia výlučne len svojím bytím. Absorbujú fyzický priestor, jazyk a pohyby dospelých a detí. „Fungujú“ ako špongia – nasiaknu všetko, s čím sa stretnú a ponechajú si z toho to, čo pre svoj ďalší prirodzený vývoj potrebujú. Detská myseľ pracuje ako spúšť fotoaparátu, automaticky, teraz, okamžite, dokonale a navždy zachytí čo sníma. Dôležitá je kvalita impulzov, nie ich frekvencia a množstvo.

Umožňujeme deťom to, čo v predškolskom veku potrebujú aby boli šťastné, spokojné a mohli prosperovať: objavovať a skúmať, dotýkať sa predmetov, manipulovať s nimi bez zbytočného zásahu dospelých. Učia sa nezávisle podľa vlastnej iniciatívy, ktorá podnecuje sústredenie a sebadisciplínu. Pripravené bezpečné prostredie rešpektuje a chráni životný rytmus dieťaťa. Pokojný, estetický, logicky štrukturovaný a usporiadaný priestor je vytvorený tak, aby zodpovedal rozsahu aktivity dieťaťa a poskytoval zmes slobody a disciplíny. Pedagógovia pracujú s deťmi tak, aby bolo schopné riešiť problémy samé, čím získava nezávislosť, analytické myslenie a uspokojenie z dobrého výsledku. U pedagógov a dospelých, ktorí s deťmi pracujú preferujeme kreatívny a partnerský prístup. Berieme deti vážne a pristupujeme k nim s rešpektom. Dospeláci v prostredí škôlky pôsobia ako pozorovatelia, partneri a scenáristi detských aktivít. Podporujú a povzbudzujú deti na ceste k poznaniu a pomocou osvedčených didaktických postupov pre ne pripravujú optimálne prostredie maximálne stimulujúce ich rozvoj.

Učíme deti vychádzať s deťmi a dospelými rôzneho veku a rôznych schopností, akceptovať odlišnosti a učiť sa od nich, rešpektovať prácu a pracovný priestor ostatných a byť voči sebe zdvorilí. Učia sa ospravedlniť a navzájom sa zdraviť a slušne vyjadriť svoje požiadavky. Aktívne sa podieľajú na udržiavaní poriadku tým, že odkladajú pomôcky a všetko s čím pracujú na príslušné miesto.

Kreatívny rozvoj zmyslového vnímania prehlbuje kvalitu komunikácie, ktorá nemá byť len prúdom slov. Dôraz kladieme na hovorený jazyk ako základ všetkých lingvistických výrazov. V rámci celého nášho prostredia dieťa počuje a používa presný slovník pre všetky aktivity. Učí sa názvy a mená predmetov, látok, geometrických tvarov, skladateľov, rastlín, matematických operácií... Pes je pes a breše, vydáva zvuky ako hav hav a je nebezpečné sa k neznámemu približovať. To len niektorý dospelý potrebuje „tlmočiť“, že havo havká a urobí bibinko :). Čím skôr sa dieťa naučí hovoriť správne po slovensky, tým skôr a viac do hĺbky sa bude môcť venovať ďalším jazykom a činnostiam. Anglický jazyk učíme od dvoch rokov, ďalšie cudzie jazyky od piatich. Hovoríme jednoznačné áno pre jazyky, predovšetkým pre slovenský a intenzívne ho v našom prostredí rozvíjame.

Špeciálny didaktický materiál a pomôcky pre rozvoj zmyslového vnímania umožňujú deťom objasniť a osvojiť si základné pojmy. Dokonalým pochopením, že svet je farba, veľkosť, rozsah, tvar, forma, zvuk, dotyk, chuť a vôňa dieťa súčasne získava základ pre rozvoj ostatných schopností súvisiacich s hudbou, matematikou a cudzími jazykmi. Senzorické pomôcky priamo pôsobia na zmyslové „antény“ malého dieťaťa a učenie sa tým stáva prirodzeným výsledkom objavovania. Rozvíja sa prirodzená kapacita dieťaťa na uvažovanie, posudzovanie a odhad.

Deti v predškolskom veku chcú byť s dospelými a chcú sa zúčastňovať ich každodenných aktivít. Pomôcky pre praktický život mu to umožňujú a pri nástupe do škôlky medzi druhým a tretím rokom uľahčujú prepojenie medzi škôlkou a domovom. Deti prostredie našej škôlky milujú, pretože je v nej všetko naozaj a reálne a skutočne funguje. Atraktívne a podnetné pomôcky, zaujímavé knihy, interaktívna tabuľa či krásne živé orchidey ich zaujmú viac a trvalejšie ako komerčné hračky. Každá pomôcka sa nachádza len v jednom prevedení. Tým je pre deti vzácna, učia sa tak sociálnej interakcii a spolužitiu ak chcú používať v rovnakom čase tú istú pomôcku viaceré. Deti vnímajú, že pravidlá sú potrebné. Dodržiavajú ich prirodzene, pretože vedia a môžu veriť, že platia spravodlivo, vždy a rovnako pre každého a že sa môžu aj zmeniť ak je to nevyhnutné.

Zmyslom nášho vzdelávacieho systému je pomôcť deťom uvedomiť si vlastnú individualitu a jedinečnosť, vzbudiť záujem o učenie, byť zodpovedným a rešpektujúcim k sebe, iným aj k prostrediu. Vytvoriť kompatibilné prostredie s rodinou, aby aj rodič akceptoval, že rozvoj inteligencie je nutný a možný, ale inteligencia sa znásobiť nedá a vývoj dieťaťa nie je súťažou so susedmi a facebookom. Educate (vzdelávať) pochádza z latinského slova s významom viesť. Máme jedinečnú príležitosť uviesť deti do oblasti záujmov a činností, ktoré sú zmysluplné a uspokojujú deti aj dospelých: záľuby, rozumové úvahy, duchovné hodnoty, porozumenie pre kultúrne hodnoty a prostredie.

Sme škôlkou šťastných detí a spokojných rodičov. Deti sa učia, hrajú a tvoria v príjemnom a podnetnom prostredí v atmosfére kľudu, poriadku, láskavosti, starostlivosti, uvedomenia a radosti. Väčšina dospelákov by v ňom tiež chcela žiť a vrátiť sa do svojho detstva.

 

DIÁRIUM