Organizácia roka

Prevádzka Detského montessori centra počas pracovných dní od septembra do júla od 7.00 do 16.30. (Počas prázdnin v auguste a počas vedľajších školských prázdnin poskytujeme starostlivosť o deti podľa záujmu rodičov. Minimálny počet detí je 15.) Príchod dieťaťa do zariadenia je do 9.00. Prípadné meškanie akceptujeme len z vážnych a vopred avizovaných dôvodov. Bez ospravedlnenia nie je dieťa v daný deň po uvedenom čase prijaté. Predškolákom začína prvá aktivita o 8.30 (spravidla anglický jazyk). Meškajúce dieťa nie je zaradné do svojej skupiny, pripojí sa až do ďalšej začínajúcej aktivity. Neospravedlnené a vopred neavizované meškanie klienta po 16.30 je spoplatnené ako služba babysitting.

Nie je dovolené deťom prinášať do škôlky jedlo a pitie, sladkosti, hračky, drobné predmety a "vecičky". Naše zariadenie nenesie žiadnu zodpovednosť za uvedné predmety, zamestnanci nemajú v náplni práce straty-nálezy. Výnimkou sú zaujímavé knihy a podnetné detské časopisy.

Rodič je denne už ráno oboznámený prostredníctvom nástenky s témou aktuálneho dňa v konkrétnej skupine (čo sa deti učia, kde pôjdu, pesničky, básničky, učivo anglického jazyka) a s jedálnym lístkom na celý týždeň. Všetky akcie, akékoľvek zmeny v programe sú s časovým predstihom avizované na nástenke a na našej web stránke v aktualitkách (výlety, exkurzie, karneval, divadlo a i.). Spätnú väzbu o dieťati môže klient získať denne pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa, v prípade vážnejšieho problému počas vopred dohodnutých konzultácií s konkrétnym zamestnancom. Garantujeme promptné informovanie klienta o akýchkoľvek vážnych problémoch dieťaťa, príp. zmenách v individuálnom programe podľa potrieb dieťaťa.

Harmonogram dňa pre deti od 2 do 5 rokov

7.00 - 9.00 individuálne aktivity s montessori pomôckami
9.00 - 11.30 dopoluňajší blok aktivít podľa týždenného rozvrhu (anglický jazyk, matematika, , jazyk, telesná výchova, hudobná výchova - muzikoterapia, výtvarná výchova, zúbková víla, kozmická výchova, desiata, relax, pobyt vonku
11.30 - 14.30 hygiena, obed, relax/spánok
14.30 - 15.00 olovrant, príprava na popoludňajšiu činnosť
15.00 - 16.30 popoludňajší blok aktivít, záujmová činnosť podľa výberu
  individuálne aktivitky s montessori pomôckami
   

Harmonogram dňa pre predškolákov

7.00 - 8.30 individuálna príprava na vyučovanie, aktivity s montessori pomôckami
8.30 - 14.30 práca podľa rozvrhu aktivít (anglický jazyk, matematika, numerika, jazyk, telesná výchova, hudobná výchova - muzikoterapia, výtvarná výchova, kozmická výchova, zúbková víla, základy hry na zobcovej flaute, základy spoločenského tanca, desiata, obed, relax, pobyt v prírode, pokračovanie
  v dopoludňajších aktivitách (individuálna starostlivosť, precvičovanie)
14.30 - 15.00  olovrant, príprava na popoludňajšiu činnosť
  hry na klavíri, podľa záujmu detí a rodičov v individualizovanom programe
15.00 - 16.30 mimoškolské aktivity podľa záujmu, aktivity s montessori pomôckami podľa
  vlastného výberu, súkromné hodiny hry na klavíri podľa
  záujmu detí a rodičov v individualizovanom programe
 

DIÁRIUM