Súkromné hodiny hry na klavíri

S hrou na klavíri začínajú deti už v útlom veku. Využitím rôznych hravých výchovných spôsobov si prirodzene osvojujú základy hry na klavíri. Mojím cieľom nie je len to, aby ich pri hre počúvali pršteky, ale aj to, aby hudbu vnímali ušami a srdiečkom a rozvíjali si svoju fantáziu, pretože každá skladba v sebe ukrýva príbeh. Je dôležité, aby každé dieťa bez ohľadu na svoje vrodené schopnosti pocítilo radosť z hudby a budovalo si svoj vlastný hudobný vkus. Každý polrok sa žiaci predstavia so svojimi skladbami na školskom koncerte.

Podľa individuálne dohodnutého rozvrhu 1 hodina týždenne.

Vyučujúca: 

 

DIÁRIUM