Exkluzívna ponuka

Naša značka

 • Veríme, že v každom dieťati je ukrytý poklad. Vieme toto bohatstvo objavovať a rozvíjať
 • Moderní učitelia, tvoriví žiaci a cieľavedomý manažment školy
 • Profesionálnosť a kvalita, efektívnosť
 • Rovnosť šancí a férový prístup
 • Akademická čestnosť a čestnosť ako taká, pravdivý monitoring kvality
 • Slušné medziľudské vzťahy, dôvera vo vzájomný rešpekt, efektívna komunikácia
 • Faktor dobrej nálady, vôľa učiť sa a využívať príležitosti
 • Rovnováha medzi slobodou a pravidlami
 • Poriadok a kľud, tvorivá klíma, škola ako bezpečné a podnetné prostredie pre všetkých členov našej školskej komunity
 • Pripravujeme dieťa pre život, nie život pre dieťa
 • Škola je podporné prostredie a miesto pre učenie, základom výchovy je rodina
 • Nie sme ambulancia ani nápravný ústav
 • Vyučovania sa môže zúčastniť len zdravé dieťa
 • Špecifický problém si vyžaduje špecialistu
 • Výborné známky a excelentné vysvedčenie nie sú na predaj, aj keď si rodičia za školu platia.
 • O modernej škole nesnívame, my modernou školou sme
 

DIÁRIUM