Súkromný školský klub detí a Detské montessori centrum

Koncepčnou súčasťou školy je Súkromný školský klub detí s pestrou ponukou mimoškolských aktivítDetské montessori centrum, v ktorých môžu žiaci tráviť čas pred vyučovaním i po jeho skončení. Sú prístupné deťom všetkých vekových kategórií v prenajatých priestoroch štátnej ZŠ.

Žiaci našej školy sa pravidelne stretávajú s deťmi v Detskom montessori centre. Pripravujú pre ne a s nimi rôzne aktivity – vianočný program, MDD, čítanie a i. Majú možnosť sa s nimi hrať pred aj po vyučovaní. Týmto kontaktom majú výborné možnosti prezentovať, precvičovať a aplikovať svoje kompetencie. Zároveň sú nenahraditeľnou súčasťou motivačného prostredia pre mladšie deti, najmä predškolákov, ktorí sa na školu aj vďaka týmto možnostiam veľmi tešia. Toto prepojenie poskytuje zároveň výbornú aktuálnu prezentáciu školy pre rodičov detí predškolského veku a aj vďaka tomu nemá škola problém so zápisom detí do prvého ročníka.

 

DIÁRIUM