Mladý záchranár

Základy prvej pomoci získavajú deti už v najnižších ročníkoch hravou formou a praktickými cvičeniami. Učíme sa najdôležitejšie telefónne čísla a základy anatómie. Vedieme otvorené rozhovory o bezpečnosti na cestách, pri športe a kontakte s cudzími ľuďmi. Spolupracujeme s časopisom Mladý záchranár.

Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
       
 

DIÁRIUM