Úroveň medziľudských vzťahov

Škola poskytuje kvalitné akademické vzdelanie s dôrazom na rozvoj emocionálnej inteligencie a úroveň medziľudských vzťahov medzi všetkými členmi našej školskej komunity (deti, rodičia a rodiny detí, personál, naši partneri). K monitorovaniu a prípadnému výskytu nevhodného správania, následnému riešeniu a najmä k preventívnemu správaniu sú zamestnanci školy pravidelne školení a deti od útleho veku v našich zariadeniach starostlivo a úspešne vedení.

Etická výchova a jej prierezové témy sú jednými z pilotných predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu (pestovanie vzťahov, zvládanie záťažových situácií, komunikačné tréningy).

Sme hrdí na správanie žiakov našej školy zvlášť pri konfrontácii s inými školami (súťaže, výcviky, oslavy, škola v prírode a i.), nakoľko získavame pozitívne spätné väzby k hodnoteniu nadštandardného správania detí verejnosťou, rodičmi a profesionálmi. Profesionálna úroveň a úroveň medziľudských vzťahov sú jednými z priorít, pre ktoré si klienti našu školu vyberajú.

 

DIÁRIUM