Pitný režim a pravidelná pestrá strava

Škola dbá na pravidelný pitný režim. Vo svojej koncepcii vedie žiakov k jeho osvojeniu a dodržiavaniu ako súčasť pestovania zdravého životného štýlu. Každé dieťa má v osobnom boxe svoj pohár (zabezpečuje škola + údržba). Deti majú k dispozícii čistú vodu izbovej teploty v priebehu dňa kedykoľvek podľa potreby v neobmedzenom množstve, nápoje k jedlu podľa jedálneho lístka, predškoláci a prváci aj nesladený čaj, čistú ovocnú šťavu bez konzervantov a sladidiel.

Škola zabezpečuje desiaty a olovranty, denne čerstvé ovocie, mliečne a kyslomliečne výrobky, čerstvá ovocná šťava, celozrnné pečivo. Obedy sú zabezpečené v školskej jedálni pri štátnej ZŠ. Deti sú vedené k starostlivosti a k zodpovednosti o svoje zdravie aj pravidelným konzumovaním pestrej a hodnotnej stravy a pravidelným prijímaním tekutín (aj deti, ktoré si stravu nosia z domu – nie sladkosti a sladené perlivé nápoje.

Poplatok za stravu je položka, ktorú uhrádza zákonný zástupca žiaka vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.

 

DIÁRIUM