Školský časopis

V dobe prebytku informácii je občas ťažké zorientovať sa a nájsť zdroj, ktorému by sme mohli dôverovať. Najlepší spôsob ako sa vymotať z tlačenice médií je porozumieť ich fungovaniu a logike. Aj to je úloha školského časopisu. Zozbierať, roztriediť, znovu poukladať a odprezentovať informácie z našej školy sa snažíme na stretnutiach školského časopisu. Nazvali sme si ho Sme tu!, aby bolo každému jasné, že vieme o všetkom, čo sa u nás deje.

Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
Sporadicky podľa potreby redakčnej rady
  rôzne
 

DIÁRIUM