Harmonogram prázdnin

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2022

(štvrtok)

28. október - 31. október 2022

2. november 2022

(streda)

vianočné

22. december 2022

(štvrtok)

 23. december 2022 -
 6. január 2023

 9. január 2023

 (pondelok)

jarné

Košickýkraj, Prešovskýkraj

3. marec 2023

(piatok)

 6. marec -  10. marec  
 2023

 13. marec 2023

 (pondelok)

 

     

 

     

veľkonočné

5. apríl 2023

(streda)

 6. apríl - 11. apríl 2023

 12. apríl 2023

 (streda)

letné

30. jún 2023

(piatok)

 1. júl - 31. august 2023

 4. september 2023

 (pondelok)

 

 

DIÁRIUM