Časový harmonogram vyučovania a prestávok

3.-5. ročník

 

Hodina

Trvanie vyučovacej hodiny

Prestávka

1.

8.30 – 9.15

9.15 – 9.30

2.

9.30 – 10.15

10.15 – 10.25

3.

10.25 – 11.10

11.10 – 11.20

4.

11.20 – 12.05

12.05 – 12.15

5.

12.15 – 13.00

13.00 – 13.30

6.

13.30 – 14.15

14:15 – 14:25

7.

14.25 – 15.10

 

   

1. - 2. ročník

Hodina

Trvanie vyučovacej hodiny

Prestávka

1.

8.30 – 9.15

9.15 – 9.30

2.

9.30 – 10.15

10.15 – 10.25

3.

10.25 – 11.10

11.10 – 11.20

4.

11.20 – 12.05

12.05 – 12.35

5.

12.35 – 13.20

13.20 – 13.30

6.

13.30 – 14.15

14:15 – 14:25

7.

14.25 – 15.10

 

 

DIÁRIUM