Zborový spev

Na hodine zborového spevu sa stretávajú deti bez ohľadu na vek. Spolu sa učia rôzne žánre piesní – ľudové ale aj moderné, slovenské aj zahraničné podľa vlastného výberu. Pri speve používame jednoduché bicie nástroje, aby si každé dieťa prirodzene osvojilo rytmus. 

Časový harmonogram Vyučujúca Učebňa
       

 

DIÁRIUM