Konzultačné hodiny

Riaditeľka školy

 

streda 7.30 - 9.30
Zástupkyňa RŠ v SZŠ
štvrtok 7.30 - 8.15
Zástupkyňa RŠ v DMC
piatok 7.30 - 8.15
Špeciálna pedagogička
utorok 8.30 - 9.15
Triedni učitelia
Kedykoľvek podľa potreby na základe vopred dohodnutého termínu a počas triednych aktívov
Koordinátori voľnočasových aktivít
podľa vopred dohodnutého termínu

Všetci pedagogickí zamestnanci prípadne podľa vopred dohodnutého termínu.

 

DIÁRIUM