Kontakt

Súkromná základná škola
Lermontovova 1
040 01 Košice

Telefonický kontakt

Kancelária RŠ:                        055 / 622 33 65
Riaditeľka školy: 0903 272 450

Zástupkyňa RŠ DMC:

0911 230 892
Zástupkyňa RŠ SZŠ: 0948 757 045
Súkromný školský klub detí: 0948 757 045
Zborovňa: 0948 757 045
Školská jedáleň: 055 632 54 11

 

Internetový kontakt

web:        www.sukromnazslermontovova.sk
e-mail:

sukromna.skola@centrum.sk

kancelaria@sukromnazslermontovova.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, číslo účtu: SK61 0900 0000 0004 4477 2132

IČO: 35568003     DIČ: 2022029053

 

DIÁRIUM