Predškoláci, monitoring školskej zrelosti

Nadštandardné zaškolenie budúcich prvákov vrátane adaptácie na školský vzdelávací program, priestory, kolektív spolužiakov, pedagogický aj nepedagogický personál a pracovné návyky. Súčasťou programu je monitoring školskej zrelosti, včasné podchytenie prípadných individuálnych potrieb a rozvoja talentu, poradenský servis pre rodičov a triedneho učiteľa.

Škola odporúča zaradenie dieťaťa do prípravného ročníka od septembra kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov (pred nástupom do školy), resp. po aktuálnom zápise do 1. ročníka. Kapacita je limitovaná, maximálne 16 detí v skupine.

Deti sú kvalitne zaškolené a pripravené na život. Do školy vstupujú so zvedavosťou a disciplínou, iniciatívou, vytrvalosťou, sústredením a pozitívnym postojom, tešia sa na ňu.

 

DIÁRIUM