Začiatok vyučovania o 8.30

„Nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa“ :)

Začiatok vyučovania o 8.30 prispieva k efektívnemu štartu pracovných aktivít pre žiakov aj pedagógov, elimináciu stresových situácií pre rodičov v rannej dopravnej špičke.

Škola je otvorená od 7.00, žiaci majú možnosť do 8.20 v Súkromnom školskom klube detí a Detskom montessori centre pripravovať sa na vyučovanie, relaxovať, mať individuálne hodiny hry na klavíri a gitare, individuálne konzultácie s vyučujúcimi podľa potreby.

Vyučovanie prebieha v jednotlivých ročníkoch podľa platných rozvrhov. Po skončení vyučovania môžu žiaci navštevovať Súkromný školský klub detí a Detské montessori centrum s prevádzkou do 16.30.

Nad rámec riadnej prevádzky školy poskytujeme službu babysitting (do 7.00 a od 16.30).

 

DIÁRIUM