Nižší počet žiakov v triedach

Umožňuje prehľad o schopnostiach a problémoch žiaka. Efektívna komunikácia eliminuje stres z hodnotenia a kontroly vedomostí. Nepodporujeme výkonovú a prospechovú súťaživosť, nevytvárame podmienky pre konfrontáciu lepších žiakov so slabšími. Individuálna práca, efektívna forma výučby, dôvera vo vzájomný rešpekt, tvorivá klíma, radosť, disciplína, pokoj a poriadok smerujú k tomu, že sa deti aj personál na školu tešia.

Priemerný počet žiakov v jednej triede je 15.

 

DIÁRIUM