Tímová práca profesionálov

Základom kvality v našom edukačnom systéme je tímová práca profesionálov:

  • moderný kvalifikovaný a špeciálne školený pedagogický zbor,
  • fundovaný manažment školy,
  • špeciálna pedagogička,
  • odborní lektori,
  • štátna školská inšpekcia,
  • odborní radcovia KŠÚ,
  • akademickí partneri doma i v zahraničí,
  • CPPPaP,
  • logopéd,
  • dentálna a ortopedická prevencia, pediater.

U pedagógov preferujeme partnerský a kreatívny prístup, mimoriadne dôležitá je flexibilita a cit pre prácu s deťmi aj dospelými, schopnosť pracovať v tíme.

 

DIÁRIUM