Jazyky, umenie a šport ako prirodzená súčasť života

Jazyky, umenie a šport sú v koncepcii a živote školy začlenené ako bežná súčasť celostného učenia, nič výnimočné - ako jedna z možností objavovania, sebavyjadrenia a komunikácie dieťaťa s okolitým svetom a sebou samým. Kľúčovým pre nás je dať šancu všetkým deťom bez ohľadu na ich vrodené možnosti a orientáciu rodiny získať kvalitné základy aj z týchto oblastí, pretože sú dôležitou súčasťou všeobecného vzdelania. Dôležitá je nielen podpora a rozvoj talentov, ale aj objavenie často netušeného talentu, ktorý by bez príležitosti zostal skrytý. Kreatívne činnosti, rôzne formy športu a prirodzeného fyzického pohybu "zázračne" formujú aktívne, kooperujúce a disciplinované deti, ktoré vďaka krásnu, zmysluplnej aktivite a slobodnej voľbe v zmysle pravidiel nemajú dôvod k nežiaducemu správaniu.

 • Konverzácia v anglickom jazyku od 2 rokov v našom Detskom montessori centre,
 • povinný predmet Konverzácia v anglickom jazyku od 5 rokov v predškolskom programe,
 • od 1. ročníka v školskom vzdelávacom programe povinné predmety Anglický jazyk + Konverzácia v anglickom jazyku,
 • cambridgeská skúška YLE FLYERS
 • čiastočné bilingválne vyučovanie v anglickom jazyku od 3. ročníka (prírodoveda, geografia),
 • anglický školský klub 1 popoludnie v týždni pre každú skupinu od 1. ročníka,
 • týždenný kurz úplného bilingválneho vyučovania v anglickom jazyku s britským lektorom od 4. ročníka,
 • divadlo v anglickom jazyku ako záujmový útvar,
 • Native Week v anglickom jazyku počas školy v prírode s britským lektorom,
 • ďalší cudzí jazyk (francúzsky, španielsky, nemecký, ruský, maďarský) od 5 rokov podľa záujmu ako voľnočasová aktivita,
 • jazykový a poznávací študijný pobyt vo Veľkej Británii.
 

DIÁRIUM