Kvalitné pomôcky a špeciálny didaktický materiál

Sú prístupné všetkým žiakom a personálu neobmedzene priamo v učebniach a interiéri. Umožňujú deťom pracovať samostatne, objaviteľsky a tvorivo. Vyzývajú dieťa k aktivite, umožňujú získaný návyk kontrolovať a previesť správnosť svojich postupov. Dieťa tým získava nezávislosť a analytické myslenie, uspokojenie z dokonalého výsledku, radosť z úspechu a vnútornú motiváciu. Rozvíja sa zmyslové vnímanie, pamäť a logika. Práca s pomôckami umožňuje pohyb, o ktorý sú rovesníci v našich tradičných školách zvyčajne ochudobnení.

 

DIÁRIUM