Štipendium pre nadané deti, charitatívne aktivitky

Riaditeľka školy poskytuje štipendium pre nadaných žiakov.

  • Podpora nadaného žiaka v prípade zmeny finančného zázemia rodiny v priebehu štúdia,
  • podpora nadaného žiaka z rodinného finančne menej zabezpečeného prostredia,
  • mimoriadne ocenenie za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezentáciu školy.

Štipendium je poskytované spravidla na jeden školský rok.

Charitatívne aktivitky

Škola v spolupráci s neziskovou organizáciou LIFE art organizuje zbierku oblečenia, hračiek, prikrývok pre deti v azylových domoch (spravidla pred Vianocami a MDD). Garantom akcie je pani Karla Thiessen v spolupráci s Utečeneckou radou vo Zvolene.

Zbierkou krmiva a iných potrebných vecí pre zvieratá podporujeme útulok Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov. Garantom akcie je Mgr. Daniela Sakmárová.

 

DIÁRIUM