Žiacka rada, Umelecká rada, školský časopis

Žiacka rada, Umelecká rada a školský časopis sú pre žiakov príležitosťami pre prezentáciu vlastného názoru, reflexiu a rozvoj kritického myslenia, delegovanie potrieb a postojov spolužiakov a rodičov, umožňujú im účasť v konsenzuálnom rozhodovaní s vedením školy. Žiacka rada a Umelecká rada sú dôležitými poradnými orgánmi RŠ.

 

DIÁRIUM