Monitoring kvality

Pravidelne pravdivo a komplexne priebežne overujeme racionálne, funkčné a efektívne fungovanie (štvrťročne monitoring a analýza úrovne dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov, kvalitná intervencia v eliminácii, odstránení a prevencii prípadných nedostatkov + priebežne, nezávislé certifikované testovanie Exam, YLE FLYERS, SWOT analýza školy, hospitácie vedenia školy a vzájomné hospitácie zamestnancov, správa štátnej školskej inšpekcie, dotazníky pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy, otvorené hodiny, zapojenie sa do súťaží a úspešnosť v nich, úspešnosť prijímacích pohovorov na stredné školy), referencie klientov školy a verejnosti.

 

DIÁRIUM