Digitalizácia vyučovacieho procesu

Digitalizácia celého vyučovacieho procesu je prístupná všetkým žiakom, zamestnancom a rodičom s dôrazom naučiť sa efektívne aplikovať v bežnej  praxi moderné informačné technológie a postupy. Všetky priestory sú pokryté vysokorýchlostným bezdrôtovým pripojením na internet.

Učebne sú nadštandardne vybavené modernou technikou: interaktívne tabule, dataprojektory, notebooky s kvalitnými výučbovými softvérmi, LCD televízory, CD a DVD prehrávače.

 

DIÁRIUM