Škola žije aktívne, atraktívne a zmysluplne

Od 7.00 do 17.00

Pre žiakov – efektívne učenie v kvalitnom a pestrom vzdelávacom programe, široké spektrum záujmových útvarov a činností, súkromné hodiny hry na klavíri, gitare a výtvarnej výchovy pod vedením špecialistov v individualizovanom programe

Pre zamestnancov školy – vzdelávanie, tréningy, športové aktivity

Pre rodičov – poradenský servis, konzultácie, semináre, účasť na vyučovaní a prezentácii školy (otvorené hodiny, koncerty, prehrávky, súťaže, ples), športové aktivity (každý posledný piatok v mesiaci od 17.00 do 18.00 turnaje so zamestnancami školy)

 

DIÁRIUM