Prirodzený fyzický pohyb

Podporujeme pravidelný prirodzený pohyb a „neviditeľný“ šport. Chodíme po schodoch a na prechádzky pešo (aj malé deti majú nohy :)), hráme sa s nimi a robíme primerané športy, prizeráme sa na „veľkáčov“ na multifunkčnom ihrisku a Zelenej telocvični, denne chodíme okolo veľkej telocvične a vieme, čo sa v nej deje.

V našom zariadení poskytujeme kvalitný priestor na všeobecné športové aktivity, akými sú behanie, lezenie, šplhanie, kopanie (do lopty), tancovanie, hádzanie lopty, plávanie a hry. Malé dieťa nepotrebuje trénera ale kamaráta a bezpečné prostredie. Dbáme na to, aby dieťa samo športovalo a malo z toho radosť, aby bol pohyb prirodzenou súčasťou jeho života, pretože podporuje správny vývoj dieťaťa, jeho imunitu, obratnosť a výkonnosť, bráni vzniku obezity, uvoľňuje energiu a stres.

Od piatich rokov sa môžu deti zúčastňovať športových výcvikov v lyžovaní, plávaní, korčuľovaní, k dispozícii majú aj široký výber športovej záujmovej činnosti. U detí zároveň rozvíjame emocionálnu inteligenciu. Pri športe si pestujú vôľové vlastnosti, pri kolektívnych hrách sa učia rešpektovať tímové pravidlá. Trénujú si samostatnosť a obratnosť v sebaobslužných návykoch.

Účelné a funkčné vybavenie interiéru, efektívne eduatívne metódy, práca s pomôckami a špeciálnym didaktickým materiálom umožňuje deťom taktiež prirodzený fyzický pohyb, o ktorý sú rovesníci v tradičných škôlkach zvyčajne ochudobnení.

     

 

DIÁRIUM