Úroveň medziľudských vzťahov

Profesionálna úroveň a úroveň medziľudských vzťahov sú jednými z priorít, pre ktoré si klienti naše zariadenia vyberajú. Kvalitné akademické vzdelanie pestujeme v harmónii s rozvojom emocionálnej inteligencie. Férovým prístupom, rovnosťou šancí, dôverou vo vzájomný rešpektu a úctu, korektnou komunikáciou vytvárame bezpečné a podnetné prostredie pre všetkých členov našej edukatívnej komunity (deti, rodičia a rodiny detí, personál, verejnosť, naši odborní partneri). Personál je profesionálne priebežne školený a deti sú od útleho veku starostlivo a úspešne vedené k zvládaniu záťažových situácií, k efektívnej komunikácii a slušným vzťahom.

Mnohí naši klienti sa nám s odstupom času s úsmevom zveria, že pri prvej návšteve boli užasnutí a zároveň zľaknutí nad disciplínou, poriadkom a najmä správaním detí k rovesníkom aj dospelým. Slušný spontánny pozdrav, inteligentná komunikácia a pokojné riešenie prípadných problémových situácií vyvolali obdiv ale aj podozrenie typu „Buď nie sú normálni, alebo je to sekta“. :) Našťastie ich záujem bol veľký a prax rýchlo potvrdila, že ani jedno z toho neplatí. Sme bežné zariadenie, kde je však normálne zdraviť sa, poprosiť a poďakovať, ospravedlniť sa, komunikovať korektne aj keď sa náhodou o niečom sporíme a vymedzujeme si svoj priestor v rámci platných a známych pravidiel.

 

DIÁRIUM