Veselá výtvarná výchova

Priamo na aktivite vymýšľame a tvoríme. Podľa rôznych želaní detí realizujeme akýkoľvek zaujímavý nápad. Cieľom je rozvíjať kreativitu, naučiť sa využívať neobmedzenosť prostriedkov na vytvorenie diela, použitie akéhokoľvek materiálu. Deti tvoria umeleckú radu, ktorá sa stará o nové nápady a o možnosti ich zrealizovania, s ktorou im pri tom pomáham.

Časový harmonogram Vyučujúci Učebňa
Štvrtok
15.00 - 16.00
Mgr. art. Pavol Juhás ateliér

 

DIÁRIUM