Záujmová činnosť

Záväzná prihláška na stiahnutie tu

Vyplnenú prihlášku prosíme zasielať na sukromna.skola@centrum.sk


  • ENVIRKO

Aktivity na bádanie prírody, pokusy v exteriéri a interiéri 

 

  • TANEČNÁ

základy moderného, scénického a spoločenského tanca, rytmika

 

  • BYSTRÉ HLÁVKY

logické úlohy a hlavolamy

 

  • DIELNIČKY

Tvorivo-relaxačné aktivity s rôznymi materiálmi

 

  • POHYBOVá DRAMATIKA V ANGLICKOM JAZYKU

divadielko a hry aj v anglickom jazyku

 


 
 

DIÁRIUM