Relax

Naučiť dieťa relaxovať je jedným zo základných predpokladov jeho zdravého vývinu. Naše Detské montessori centrum ako životný priestor poskytuje bohaté možnosti pre deti aj dospelákov aj na zmysluplné voľno a oddych, ktoré dodávajú energiu na zvládnutie úloh a dosiahnutie cieľa:

  • Harmonogram dňa je racionálne usporiadaný pre maximálne efektívne využívanie výkonovej krivky detí a dospelých (začiatok aktivít, anglický jazyk a edukatívne činnosti vyžadujúce si zvýšenú koncentráciu v dopoludňajších hodinách),
  • profesionálna práca pedagógov,
  • moderné vyučovacie metódy,
  • možnosť zmeny prostredia (striedanie učební, zážitkové učenie aj v exteriéri),
  • pohyb na detskom ihrisku a dvore,
  • funkčné vybavenie interiéru (relaxačné zóny, veľké koberce, gauč, kresielka),
  • výber činností, ktoré sú zároveň relaxom (práca s pomôckami, hry, široké spektrum atraktívnej a veku primeranej záujmovej činnosti),
  • pohodová klíma, pokoj, poriadok a kľud.

Popoludňajší odpočinok je priestor pre „reštart“ organizmu stíšením pohybovej, edukatívnej aj verbálnej aktivity. Deti nie sú striktne ukladané na spánok. Rešpektujeme, že dieťa zaspáva a budí sa individuálne podľa svojich potrieb. Akceptujeme, ak dieťa nepotrebuje cez deň pravidelne spať (relaxovať áno!). V spálni sú len „spavci“, ktorí sa na spánok tešia, naozaj spia a potrebujú na to nutný kľud. Ostatné deti odpočívajú na veselých podložkách na svojom vankúšiku v iných priestoroch a postačí, ak si vyzujú prezúvky, vyzlečú tesné nohavice alebo parádne šaty. Nie, pyžamko naozaj nie je nutné, ani postieľka a spálnička, ale gauč či kresielko pri počúvaní rozprávky nakoniec aj tak deti uspia bez zbytočného boja a stresu. Čas určený na odpočinok je veku primeraný a individualizovaný, pospať si môžu aj prváci.

 

DIÁRIUM