Prijímacie konanie

Do Detského montessori centra zapisujeme a prijímame deti celoročne. Rešpektujeme záujem a potreby rodiča, správne načasovanie nástupu dieťaťa podľa jeho vývinových štádií. Deti prijímame zásadne jednotlivo do pokojnej tvorivej atmosféry. Vyhýbame sa kumulovaným nástupom v septembri, ktoré môžu pôsobiť stresujúco pre rodiča, dieťa aj škôlku. Pri nástupe dieťaťa a v adaptačnom procese venujeme maximálnu pozornosť monitorovaniu dieťaťa a spolupráci s rodičom.

Do poradovníka je nutné dieťa zapísať s časovým predstihom, zvlášť u najmladších detí minimálne rok pred plánovaným nástupom. Možnosti zaradenia do prípravného ročníka je potrebné overovať pred dovŕšením piateho roku dieťaťa. Nástup do tejto skupiny je možný maximálne do decembra pred aktuálnym zápisom dieťaťa do školy.

Vyplnením záväznej prihlášky a zápisom garantujeme prijatie dieťaťa k dohodnutému termínu. Pred aktuálnym nástupom dieťaťa je nutné predložiť lekárske potvrdenie, že dieťa je zdravé a môže byť zaradené do bežného detského kolektívu. Potvrdenie sa vzťahuje aj na prejavy alergie. Zmenu zo strany klienta akceptujeme len z vážnych a vopred avizovaných a konzultovaných dôvodov. Deti prijímame bez špeciálnych kritérií. Pred zápisom majú rodičia možnosť navštíviť Detské montessori centrum, reálne spoznať prostredie, deti, personál, zúčastniť sa edukačného procesu, oboznámiť sa s koncepciou, filozofiou a didaktickými postupmi, vybavením škôlky. Počas 1 - 2 návštev starostlivo overujeme požiadavky klienta a potreby dieťaťa a kompatibilnosť ich očakávaní s reálnymi možnosťami naplniť ich v našom zariadení.

Prijatie do pracovného tímu

Ďakujeme za prejavený záujem. Žiadosť o prijatie do zamestnania so životopisom a motivačným listom zasielajte na našu kontaktnú adresu. V prípade zaradenia do užšieho výberového konania Vás budeme kontaktovať.

 

DIÁRIUM