Pitný režim a pravidelná pestrá strava

Desiata a obed sú zabezpečené v školskej jedálni štátnej ZŠ Masarykova. Deti sa stravujú vo vyhradenom priestore a čase, používajú osobitný riad zodpovedajúci ich bezpečnosti a hygiene. Olovranty zabezpečuje zriaďovateľ Detského montessori centra vo svojich priestoroch. Sú vždy racionálnym doplnením stravy tak, aby bol jedálniček pestrý, nutrične vyvážený a pre deti atraktívny. Denne čerstvé ovocie alebo zelenina sú deťom prístupné od 14.30 do 16.30 v neobmedzenom množstve servírované v menších porciách, ošúpané a nakrájané tak, aby bola konzumácia dostupná aj mladším deťom a bezzúbkovým predškolákom. Deti majú popoludní možnosť aj samé si natrieť chlieb, pokrájať zeleninu, naliať pitie, podieľať sa na príprave jedla pre seba aj ostatné deti. Precvičujú si sebaobslužné a stravovacie návyky, vedia podľa piktogramov kde je uložený príbor, tanierik či servítka a celkom bežne za sebou upracú.

Deťom nie je dovolené nosiť do zariadenia sladkosti, jedlo ani pitie. Výnimkou sú deti prichádzajúce ráno zavčasu medzi 7.00 až 7.45. V uzavretej dózičke prinesené raňajky v kuchynke skonzumujú. Deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť so zmenenými stravovacími potrebami z vážnych zdravotných dôvodov prinášajú rodičia jedla priamo do školskej jedálne v zmysle platnej legislatívy. Podmienkou je lekárska správa pediatra a odporúčanie špecialistov na výživu, schválenie žiadosti o osobitné stravovanie a konzultácie s vedúcou školskej jedálne.

V stravovaní je našou prioritou zabezpečiť nielen pravidelnú a pestrú vyváženú stravu, ale naučiť deti aj správne a slušne stolovať, jesť zdravo a primerane, vážiť si jedlo a naučiť sa byť zodpovedným za svoje stravovacie návyky.

Aktuálny jedálny lístok je vždy k dispozícii.

Pitný režim a jeho dodržiavanie je súčasťou pestovania zdravého životného štýlu. Deti majú k dispozícii celodenne v neobmedzenom množstve dostatok zdravých nápojov – čistá odtečená voda izbovej teploty (používame špeciálne filtre od firmy Werty, ktoré vodu ustaľujú, ale neupravujú), nesladené ovocné čaje, nápoje k jedlu podľa jedálneho lístka. Čistú ovocnú šťavu bez konzervantov a sladidiel pijú deti v stanovenom množstve ako prísun pravidelnej dávky ovocia. Deti rezistentné na kravské mlieko majú k dispozícii ako náhradu za mlieko nápoje podľa nášho pitného režimu.

Pravidelný racionálny prísun pestrej stravy a tekutín je jednou z priorít nášho preventívneho programy. Za únavou, poruchou koncentrácie či agresívnym správaním sa často skrýva obyčajný hlad a smäd. Dbáme na to, aby dieťa skutočne jedlo a primerane pilo. Mladšie deti dokrmujeme, nespoliehame sa na ich samostatnosť. Za náš veľký úspech považujeme aj konzumáciu deťmi chleba aj s kôrkou, pitie čistej nebublinkovej a nesladenej vody a jabĺčko, či iné ovocie ako „mňamku“ namiesto lízatka.

Poplatok za stravu je položka, ktorú uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca.

 

DIÁRIUM