Projekty

Škôlka realizuje pestré spektrum aktivít a projektov s cieľom zabezpečiť čo najkvalitnejšie prostredie pre získanie a aplikovanie kompetencií detí v bežnom úspešnom živote. Mnohé aktivity realizujeme v spolupráci s rodičmi. Máme výbornú spoluprácu špeciálnej pedagogičky s vyučujúcimi pri výučbe detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, nadštandardnú tímovú spoluprácu pedagógov v záujmovej činnosti, výbornú spoluprácu s organizáciami v meste.

 • Program celoživotného vzdelávania
 • Enviroprogram
 • Bádame a skúmame
 • Jazyky sú bránou do sveta
 • Prezentácia
 • Škôlka v pohode
 • Škôlka v prírode
 • Zdraví ako rybičky
 • Umenie ako bežná súčasť života
 • Šport ako bežná súčasť života
 • Dopravná výchova
 • Deti deťom
 • Predškoláci
 • Charitatívny týždeň

Všetky projekty finančne výrazne podporuje zriaďovateľka školy.

 

DIÁRIUM