Diferencovaný prístup

S deťmi pracuje kvalitne vyškolený personál pre správne pozorovanie dieťaťa a schopnosť kedy a ako pomôcť dieťaťu, ak to potrebuje. Rešpektujeme individuálne tempo vývojového štádia a povahu dieťaťa. Berieme ho bez predsudkov o jeho schopnostiach a predpokladoch. Súčasný výkon dieťaťa nemusí mať nič spoločné s výkonom budúcim. Špeciálnym prostredím, kreatívnym a partnerským prístupom umožňujeme každému dieťaťu dosiahnuť jeho maximum. Individuálny prístup aplikujeme aj v spolupráci s rodičmi. V komunikácii preferujeme vždy osobný kontakt.

 

DIÁRIUM