Jazyky, umenie a pohyb ako prirodzená súčasť života

Jazyky, umenie a pohyb sú v koncepcii a živote školy začlenené ako bežná súčasť celostného učenia, nič výnimočné - ako jedna z možností objavovania, sebavyjadrenia a komunikácie dieťaťa s okolitým svetom a sebou samým. Kľúčovým pre nás je dať šancu všetkým deťom bez ohľadu na ich vrodené možnosti a orientáciu rodiny získať kvalitné základy aj z týchto oblastí, pretože sú dôležitou súčasťou všeobecného vzdelania. Dôležitá je nielen podpora a rozvoj talentov, ale aj objavenie často netušeného talentu, ktorý by bez príležitosti zostal skrytý.

Kreatívne činnosti, rôzne formy športu a prirodzeného fyzického pohybu "zázračne" formujú aktívne, kooperujúce a disciplinované deti, ktoré vďaka krásnu a zmysluplnej aktivite nemajú dôvod k nežiaducemu správaniu.

V našom Detskom montessori centre konverzujú v anglickom jazyku už dvojročné deti. Ďalší cudzí jazyk (francúzsky, španielsky, nemecký, ruský, maďarský) je možné podľa záujmu pridať od 5 rokov ako voľnočasovú aktivitu.

 

DIÁRIUM