Tímová práca profesionálov

Základom kvality v našom edukačnom systéme je tímová práca profesionálov:

 • moderný kvalifikovaný a špeciálne školený pedagogický zbor,
 • fundovaný a flexibilný manažment,
 • asistentky pedagógov,
 • špeciálna pedagogička,
 • odborní lektori,
 • štátna školská inšpekcia,
 • odborní radcovia KŠÚ,
 • akademickí partneri doma i v zahraničí,
 • CPPPaP,
 • logopéd,
 • dentálna a ortopedická prevencia, pediater.

U pedagógov preferujeme partnerský a kreatívny prístup, mimoriadne dôležitá je flexibilita a cit pre prácu s deťmi aj dospelými, schopnosť pracovať v tíme.

 

 

DIÁRIUM