Vek dieťaťa nie je kritériom na jeho zaradenie do skupiny a jediným ukazovateľom jeho zrelosti

Schopnosti dieťaťa sú monitorované, dieťa je starostlivo zaradené podľa jeho reálnych možností a potrieb. Akademická príprava dieťaťa pred vstupom do škôlky nie je podstatná, ani či dieťa vie počítať, rozlišovať farby, používať nožničky, koľko lekcií anglického jazyka má za sebou. Dôležitá je vývinová pripravenosť a sociabilita dieťaťa reagovať na stimuláciu prostredia.

 

DIÁRIUM