Charitatívne aktivitky, enviroprogram

Škola v spolupráci s neziskovou organizáciou LIFE art organizuje zbierku oblečenia, hračiek, prikrývok pre deti v azylových domoch (spravidla pred Vianocami a MDD). Garantom akcie je pani Karla Thiessen v spolupráci s Utečeneckou radou vo Zvolene.

Zbierkou krmiva a iných potrebných vecí podporujeme útulok Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov. Garantom akcie je Mgr. Daniela Sakmárová.

Cieľom enviroprogramov je naučiť žiakov vnímať a vážiť si prírodu, uvedomiť si jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť, viesť k jej ochrane, k zodpovednému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi.

Kontajnery vo farbách dúhy

V spolupráci s firmou Kosit, a. s. a Centrom environmentálnej výchovy sú deti vedené k separovanému zberu. Prostredníctvom programu Kontajnery vo farbách dúhy sa naučili odpad triediť, vedia, kde odpady končia. Zber papiera je celoročnou aktivitou v spolupráci s rodičmi, škola je zapojená do súťaže Moja škola separuje s Ježkom Separkom.

Baterky na správnom mieste

So systémom Prebat žiakov učíme, že baterky do koša nepatria, ich zozbieraním a recykláciou chránime prírodné zdroje.

PlayEnergy

V spolupráci so slovenskými elektrárňami sa zapájame do iniciatívy PlayEnergy, ktorá je dobrodružstvom po stopách energetických zdrojov a elektrární doma aj vo svete. Aktivita zahŕňa servis informácií o vede, hry, súťaže, komunikáciu na viacjazyčnej internetovej stránke.

Staráme sa o zvieratká

V herni je veľké akvárium s rybkami a terárium so škrečkom, v učebni 4. ročníka akvárium s vodnými korytnačkami. Deti majú možnosť pozorovať zvieratká, pomáhať so starostlivosťou. Tým sa u nich rozvíja zodpovednosť a vzťah k prírode. Tieto aktivity zároveň slúžia na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, sú súčasťou kozmickej výchovy. Nezanedbateľným prínosom je úľava a radosť rodičov, že sa deti nedožadujú mať tieto aktivity doma, resp. deti získavajú návyky v starostlivosti a v domácom prostredí sa správajú zodpovedne a samostatne k svojim miláčikom. Cez prázdniny si deti môžu korytnačky "požičať".

 

DIÁRIUM