Mimoškolská činnosť

Školu robí atraktívnou pre žiakov, rodičov a pedagógov aj široké spektrum mimoškolskej a záujmovej činnosti. Dieťa si môže vybrať ľubovoľný počet aktivít bez finančného zaťaženia rodičov.

 Harmonogram mimoškolských aktivít
 
 
Pondelok
športové hry 3.-5. ročník chlapci 14:30-15:30
športové hry 3.-5. ročník  dievčatá 15:30-16:30
šach začiatočníci 14:30-15:30
šach pokročilí 15:30-16:30
 
Utorok
športové hry 1. ročník 14:30-15:30
športové hry 2. ročník 15:30-16:30
numerika 15:30-16:30
nemecký jazyk 14:30-15:30
 
Streda
futbal, florbal 1.-2. ročník 13:30-14:30
futbal, florbal 3.-5. ročník 14:30-15:30
štrikujeme-háčkujeme 14:30-15:30
kapela, zbor 14:30-15:30
kapela, zbor  15:30-16:30
cambridge 13:30-14:15
 
Štvrtok
športové hry 3.-5. ročník dievčatá 14:30-15:30
futbal, florbal 3.-5. ročník 15:30-16:30
ruský jazyk 15:30-16:30
divadlo a pohybová dramatika v anglickom jazyku 14:30-15:30
 
Piatok
turistika prstom na mape 14:30-15:30
kreatívne všeličo 14:30-15:30
pet me 15:30-16:30
tanečníci 15:30-16:30
 šach pokročilí 14:30-15:30
 

DIÁRIUM