Nižší počet žiakov v skupinách

Umožňuje prehľad o schopnostiach a problémoch žiaka. Efektívna komunikácia eliminuje stres z hodnotenia a kontroly vedomostí. Nepodporujeme výkonovú a prospechovú súťaživosť, nevytvárame podmienky pre konfrontáciu lepších žiakov so slabšími. Individuálna práca, efektívna forma výučby, dôvera vo vzájomný rešpekt, tvorivá klíma, radosť, disciplína, pokoj a poriadok smerujú k tomu, že deti aj personál sa na školský klub tešia.

Priemerný počet žiakov v jednej skupine je 15.

 

DIÁRIUM