Preventívny program

Je v súbore praktických opatrení a činností zameraných na predchádzanie úrazom, chorobám, rizikám a ich následkom, na udržanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja. Cieľom je deti chrániť a naučiť vedomej zodpovednosti za seba, svoje rozhodnutia a za svoje zdravie.

Pri nástupe dieťaťa do školy po chorobe je nutné predložiť lekárske potvrdenie od pediatra(dieťa je zdravé a môže byť zaradené do detského kolektívu). Potvrdenie sa vzťahuje aj na prejavy alergie.

 

DIÁRIUM