Pripravené podnetné prostredie a štýlový dizajn interiéru

Rešpektuje a chráni životný rytmus dieťaťa. Vychováva slobodné dieťa, ale vládne uvedomelá disciplína, vôľa a poriadok (rodič a učiteľ nie ako diktátor, dieťa nie je pasívny príjemca, ale aktívna bytosť, dieťa nie ako samotár a súper iných ale spolupracujúci partner). Rozvoj emocionálnej inteligencie, nezávislosť, sebaúcta, úcta k ostatným a k prírode.

Štýlový dizajn interiéru v komplexne zrekonštruovaných prenajatých priestoroch pozitívne ovplyvňuje estetické vnímanie dieťaťa a rozvíja jeho kreativitu.

 

DIÁRIUM