Individualizovaný a akademicky náročný program je prispôsobovaný potrebám vývoja dieťaťa

Učenie sa v rámci činnosti prelína a nadväzuje na seba (klasická veda, spoločenské vedy, umenie a jazyky, šport a pohyb, praktický život, práca so zmyslovým materiálom a s modernými informačnými technológiami). Systém umožňuje dieťaťu skúmať, učiť sa nezávisle, rozširuje jeho poznatky v prítomnosti, ale kladie základy pre skutočné chápanie na abstraktnej úrovni v neskoršom veku.

 

DIÁRIUM