Zahraniční native lektori, klienti a deti rôznych národností

Detské montessori centrum je otvorené deťom a dospelým klientom rôznych národností (Veľká Británia, USA, Kanada, Rusko, Maďarsko, Španielsko, Francúzsko, Sýria, Kongo, Peru). V edukácii pôsobia aj zahraniční native lektori pre cudzie jazyky.

Deti žijú v prirodzenom multikulturálnom prostredí, pestrosť a rozmanitosť je atraktívna a zaujímavá, umožňuje a láka spoznávať svet. Stretávajú sa s cudzím jazykom a postupne si ho osvojujú v reálnych a prirodzených súvislostiach každodenného života. Jazyk napĺňa jednoznačný komunikačný cieľ, ktorý je deťom z daného kontextu jasne zrozumiteľný alebo ľahko odvoditeľný. Opakované priraďovanie určitých výrazov k situáciám kopíruje spôsob osvojovania materinského jazyka a ukazuje sa tak ako najprirodzenejšia a najefektívnejšia metóda výuky cudzieho jazyka.

Je mimoriadne zaujímavé sledovať malé deti, ako komunikujú každé vo svojom jazyku a predsa si dokonale rozumejú.

 

DIÁRIUM