Nižší počet detí v skupinách

Počet detí v skupinách je diferencovaný podľa veku dieťaťa. U dvoj- až trojročných detí je optimálny počet v skupine 8 – 10, max. 12 detí. Závisí od motorickej úrovne a úrovne sebaobslužných návykov detí. Troj- až štvorročné deti pracujú v skupine s počtom 12 – 14. 4 – 5 a 5 – 6 ročných detí je priemerne 15. Sú to optimálne počty pre kvalitnú prácu a diferencovaný prístup učiteľa, pre fyzickú a sociálnu angažovanosť dieťaťa.

V každej skupine je podľa potreby k dispozícii asistentka. Pomáha pri hygienických a sebaobslužných činnostiach, pri stravovaní, vychádzkach, výtvarných a iných tvorivých aktivitách, odkladaní pomôcok, ukladaní na relax. Venuje sa tiež novému dieťaťu pri jeho prijímaní a v adaptačnom procese.

 

DIÁRIUM